Innbetaling årsavgift – påminnelse

Innbetaling av årsavgift 2023 – mange har ikke betalt

Vi minner om innbetaling av årsavgift for 2023. Det er fortsatt mange som ikke har betalt.

Beløp til innbetaling er stadig 1400 kr for husstander med garasje på fellesareal, og 1000 kr for husstander uten garasje på fellesareal.

Årsavgift betales fortrinnsvis med mobilbank / nettbank til kontonummer 1506.19.79902. Alternativt med med VIPPS til nr 692893.

Husk å merke betalingen med navn og adresse.

Oppdatering fra styret

  1. Siste frist – påmelding til Guldberglia Jubileumsfest

Denne helgen er siste frist for påmelding til Guldberglia Jubileumsfest og historisk vandring. Det er nå 60 påmeldte til jubileumsfest og nesten 50 påmeldte til historisk vandring – fantastisk opplsutning 😀

Les mer og påmelding herfra: https://guldberglia.no/home/jubileumsfest/

  1. Innbetaling av årsavgift 2023 – mange har ikke betalt

Vi minner om innbetaling av årsavgift for 2023. Det er fortsatt mange som ikke har betalt.

Beløp til innbetaling er stadig 1400 kr for husstander med garasje på fellesareal, og 1000 kr for husstander uten garasje på fellesareal.

Årsavgift betales fortrinnsvis med mobilbank / nettbank til kontonummer 1506.19.79902. Alternativt med med VIPPS til nr 692893.

Husk å merke betalingen med navn og adresse.

  1. Klipping av gress på fellesareal
  1. Beskjæring av trær og trepleie 27. – 30. juni 2023

Det er fortsatt 4 ledige uker i juli / august hvor det er behov for at noen tar ansvar for gressklipping. Styret setter stor pris på om noen vil melde seg. Meld deg på gressklipping her: https://docs.google.com/spreadsheets/d/110Xi__yUPazoxXgiU76n01MR45qE9hmhGpO4MZMn_TY/htmlview#gid=0

Villskog Trepleie utfører med beskjæring av trær og trepleie fra tirsdag 27. juni. Det er kronesikring og beskjæring av trær med «høy risiko» som skal utføres.

I tillegg vil de utføre befaring og tilstandsvurdering av ytterligere en håndfull trær som er blitt meldt inn til styret i etterkant av distribuert tilstandsrapport.

I forbindelse med arbeider på bjørketrær i Guldberglia-veien må parkerte biler flyttes vekk fra veien på dagtid de aktuelle datoer.

  1. Synkehull ved overvannskum i nr.13A

Vær oppmerksom på synkehull ved postkassestativ til rekke nr 13. (vedlagte bilder). Det er satt opp en kjegle midlertid som varsel. Unngå å bevege seg over synkehullet.

Vann- og avløpsetaten har vært på befaring av kummen og synkehullet, og tilliggende vannledning. De har meldt at alt er i orden med vannledningen, som er deres ansvar.
De forklarer at det er sluket i kummen som har kollapset og forårsaket synkehull.

Både Vann og Avløpsetaten og Bymiljøetaten mener kummen er eiet privat av Guldberglia Vel, men det gjenstår å motta endelig skriftlig bekreftelse.

I så tilfelle er det Velets ansvar å forestå utbedring av synkehull og sluk. Dette blir eventuelt en uforutsett kostnad for Velet.

  1. Regulering av Skøyen områdeplan – invitasjon til åpent informasjonsmøte tirsdag 13. juni kl. 18:00 i Skøyen kirke

Guldberglia Vel har mottatt invitasjon fra bydel Ullern om informasjonsmøte vedrørende Skøyen områdeplan. Møtet avholdes tirsdag 13. juni kl. 18:00 i Skøyen kirke.

Områdeplanen er nå til politisk behandling i Oslo kommunestyre og er gjenstand for debatt. Alle beboere i Guldberglia er invitert til å delta.

  1. Guldbergs vei 33c – sendt byggesøknad

Til informasjon er det sendt inn byggesøknad for Guldberglia vei 33c, som er naboeiendommen til Guldberglia vels fellesarealer (v. nr 13 og 15).

Forslagstiller ønsker å erstatte dagens enebolig med to bygg à 3 leiligheter, totalt 6 enheter.

Velet og flere naboer har avgitt tilsvar til byggesaken som man finner på saksinnsyn her.

https://innsyn.pbe.oslo.kommune.no/saksinnsyn/casedet.asp?mode=&caseno=202305357
https://innsyn.pbe.oslo.kommune.no/saksinnsyn/casedet.asp?mode=&caseno=202305354

Årsavgift 2023

Vi ber nå om innbetaling av Årsavgift for 2023.

Beløp til innbetaling er stadig 1400 kr for husstander med garasje på fellesareal, og 1000 kr for husstander uten garasje på fellesareal.

Årsavgift betales fortrinnsvis med mobilbank / nettbank til kontonummer 1506.19.79902. Alternativt med med VIPPS til nr 692893.

Husk å merke betalingen med navn og adresse.

Info fra styret: trepleie, dugnad og klippeliste

TREPLEIE

Velet har mottatt tilstandsrapport med anbefalt trepleie fra Villskog.
(Tidligere distribuert på Facebook-gruppen).

Styret innstiller på at det bestilles trepleie i 2023 for tiltak med «Høy risiko», samt kronesikringer. Dette har en estimert kostnad på cirka kr 40 000 (ink mva.).

I budsjett for 2023 ble det avsatt kr 30 000 til trepleie. Det har allerede påløpt kr. 20 000 for tilstandsrapport og beskjæring av liggende gran på fellesområdet. Følgelig vil iverksetting av nye tiltak økte totale trepleiekostnader for 2023 på kr 60 000,- , som er kr 30 000 mer enn en budsjettert.

For Velets økonomi vil utvidet trepleie i 2023 reduserer budsjettert underskudd fra kr -44 300 til -73 300. Tilsvarende reduserer stipulert kontantbeholdning ved årslutt 2023 fra kr 175 000 til kr 145 000,-

Styret mener Velets økonomi og likviditet fortsatt er god og tilstrekkelig solid, samt at det er riktig å prioritere bruk av midler til tiltak på trær som Villskog mener har «høy risiko».

Dersom du har innsigelser til innstillingen gi gjerne en lyd til styret.

DUGNAD – PRAKTISK INFO

Vårens dugnad avholdes tirsdag 2. mai fra kl. 1730-1930, med påfølgende sosialt samvær på fellesområdet.

Det er bestilt 2 containere til hageavfall til tirsdag 2. mai, med henting påfølgende dag. På onsdag kommer container for blandet avfall. Begge containere plasseres på vanlig sted utenfor nr 9.

Nedenfor er lenke til aktivitetsliste for dugnaden, med oppgaver som ønskes utført. Her kan man sette seg opp på ulike oppgaver. Dette kommer i tillegg til generelt vedlikehold av uteområder på fellesområder utenfor ens egen bolig.
https://docs.google.com/document/d/1li6kzv58pfBBmXtHReX_-d3Yh23au1Fg/mobilebasic

I år er det også behov for (elektrisk) motorsag til beskjæring /felling av hurtigvoksende piltre, samt to selvplantede trær på fellesområdet (iht anbefaling fra Villskog).

Styret oppfordrer alle til å benytte beskyttelsesbriller ved beskjæring / klipping av hekker osv på dugnaden. Vi har opplevd mindre øyeskader de to foregående år.

Er du bortreist i helgen og på dugnadsdagen, må du gjerne bidra til fellesskapet i forkant eller etterkant av dugnaden.

Alle er invitert til sosialt samvær på fellesområdet etter dugnaden – ca. kl. 1930. Kan du ikke bidra fysisk til dugnad, settes det også stor pris på gourmetale bidrag til fellesskapet som kaffekoking, bakst eller noe annet å bite i.


GRESSKLIPPING FELLESOMRÅDE

Det er behov for flere frivillige til gressklipping av fellesområdet denne sesongen. Meld på deg selv eller din bedre halvdel på følgende liste:

https://docs.google.com/spreadsheets/d/110Xi__yUPazoxXgiU76n01MR45qE9hmhGpO4MZMn_TY/edit#gid=0

Årsmøte + dugnadsdato

Årsmøtet for Guldberglia Vel avholdes torsdag 9. mars fra kl. 20 i Skøyen Kirke

Saker til behandling på årsmøtet sendes til post@guldberglia.no. Frist for innsendelse av saker er fredag 17. februar.

Innkallelse og saksliste til årsmøte distribueres senest torsdag 23. februar.

Ønsker du å bidra til Guldberglia Vel? Ta kontakt med Valgkomiteen ved Ottar Kristiansen eller ta kontakt med undertegnede.

DUGNAD VÅREN 2023 AVHOLDES TIRSDAG 2. MAI 2023

Hold av ettermiddag / kveld. Mer informasjon kommer.

Hilsen Styret