Årsmøte + dugnadsdato

Årsmøtet for Guldberglia Vel avholdes torsdag 9. mars fra kl. 20 i Skøyen Kirke

Saker til behandling på årsmøtet sendes til post@guldberglia.no. Frist for innsendelse av saker er fredag 17. februar.

Innkallelse og saksliste til årsmøte distribueres senest torsdag 23. februar.

Ønsker du å bidra til Guldberglia Vel? Ta kontakt med Valgkomiteen ved Ottar Kristiansen eller ta kontakt med undertegnede.

DUGNAD VÅREN 2023 AVHOLDES TIRSDAG 2. MAI 2023

Hold av ettermiddag / kveld. Mer informasjon kommer.

Hilsen Styret

Info fra styret

1. INNBETALING AV MEDLEMSKONTIGENT

Vi minner på innbetaling av årets medlemskontingent for 2022.
Betal kr 1 000 / 1 400 (garasje) til 692893 (VIPPS) eller kontonr. 1506.19.79902. Husk å merke betalingen med navn og adresse.

2. VIKEN FIBER

Viken Fiber planlegger oppstart gravearbeider mot slutten av september (uke 38), med installasjon ultimo oktober (uke 44).

Viken Fiber vil invitere alle beboere til informasjonsmøte i uke 42 / 43, dvs. i perioden mellom grave- og installasjonsperioden.

Gravetrase er blitt endret fra tidligere. Ny plan er å grave inn fra vest, dvs. nye trase og trekke fiber langs med Guldberglia 1-3-5.

Oppdatert skisse av gravetraseen distribueres når vi har mottatt endelig versjon fra Viken Fiber.

Alle beboere i Guldberglia hvor fiberetableringen innebærer inngrep på deres private eiendom skal ha blitt / vil bli kontaktet av Viken Fiber i forkant, for nødvendige godkjennelser.

Viken Fiber sin prosjektleder og kontaktperson er Tare Jansen
(M: 47 60 47 47 / tare.jansen@vifiber.no)

3. CONTAINER HØSTAVFALL

Tradisjonen tro bestilles 1 container for grøntavfall etter høstens løvfall. Dato for container er fortsatt ikke fastsatt, men forventes å bli i månedsskiftet oktober / november. Styret kommer tilbake med dato når fastsatt.

4. KLIPPELISTE FELLESOMRÅDET 

Husk å sjekke klippeliste og sette deg på om du ikke alt har bidratt denne sesongen.

5. GULDBERGLIA VEL – 50 ÅR JUBILEUMSFEST

Planleggingen av Velets 50 år fest begynner snarlig. Jubileumskomitee nedsettes snarlig og dato for arrangement blir fastsatt innen jul. Fra styret i Velet vil Ninja Lundby Nossen og Stian Eide Myhre bidra. Tidligere styreleder Lise Rystad deltar også i komiteen.

Dersom du ønsker å bidra til å arrangere en flott 50-års feiring av Velet ta kontakt med styret på post@guldberglia.no

6. TØMMING AV KUMMER I GULDBERGLIA VEL

Styret er kjent med at flere kummer i Velet har behov for tømming. Dette gjelder spesielt nederst i brattbakken v/ nr 13.

I løpet av høsten vil det derfor bli bestilt bil for tømming av kummer. Dersom du vet om andre kummer i Velet som bør tømmes, ta kontakt med styret på post@guldberglia.no

7. OPPDATERING AV MEDLEMSINFORMASJON

Styret ser behov for å oppdatere og forbedre kontakinformasjon på medlemmer i Velet. Dette for å sikre mer effektiv kommunikasjon til beboerne. Eksempelvis at informasjon som denne også kan sendes per epost til samtlige beboere. Det vil derfor i løpet av høsten bli distribuert digitale kontaktskjema for utfylling og oppdatering av beboere sin kontaktinformasjon.