Info fra styret


Supplering av grus til Velet:
Velet dekker innkjøpet av grus til fellesområder og det er nå meldt behov for mer grus på enkelte av Velets innkjørseler og uteområder.
Styret vurderer det slik at behovet for grus varierer mellom de ulike rekkene
Vi ønsker derfor at hver enkelt rekke vurderer behov for påfyll av grus og at en beboer per rekke melder tilbake til styret. Enten per epost eller som kommentar til denne posten i Facebook-gruppen.
Velet vil deretter foreta en samlet bestilling av grus. Når grusen blir levert må den enkelte rekke selv ta ansvar for å hente og fordele grus til sin rekke og husstand.
Frist for innmelding av ønsket gruspåfyll til styret er 1. oktober.

Høstkontainer grøntavfall mandag 1. – 3. november
Det bestilles høstkontainer til grønt hageavfall. Plassering på vanlige sted langs veien utenfor nr 4 og 9.


Tømming av fulle kummer i Velet (grus & jord)
Styret vil innhente prisforespørsel på tømming av fulle kummer for grus & jord. Vi har notert at kummen mellom 11 og 13 er full og ikke tar unna.. Gi oss en lyd dersom det er andre kummer i Velets eie som er aktuelle tømming?


Dato julegrantenning – søndag 5. desember kl. 16:30
Store og små barn kan bare å begynne å glede seg.
Sted: gressplen mellom nr 7 og 9. Mer informasjon kommer senere.


Overvannshåndtering og drenering av fellesområdet / lekeplass
Styret er i startfasen for å innhente faglig råd og anbud på alternative muligheter når det kommer til overvannshåndtering og / eller drenering av fellesområdet. Dersom det er noen i Velet som har relevant kompetanse – tar styret gjerne imot bistand.
(Er det noen arkitekter, LARKer, eller byggingeniører som føler seg kallet?)

Kontigent 2021

Vårens konteinerrunde er over, og vi vil fra og med i år kreve inn kontingent i etterkant av det. Beløpet som skal innbetales er stadig 1400 kr for husstander med garasje på fellesareal, og 1000 kr for husstander uten garasje på fellesareal.Nytt av året er at du kan betale kontingenten på Vipps! Betal da til Vippsnummer 692893. Husk å merke betalingen med navn og adresse.Ellers kan du også betale på gamlemåten, til kontonummer 1506.19.79902. Husk også da å merke betalingen med navn og adresse. Betalingsfrist: Så snart som mulig, eller senest 11. juni.

Nye hoppetider

Det blir prøveordning med ny hoppetid på trampolinen fra kl. 09 – 20.
I etterkant av innlegget og avstemmingen i vår Facebook-gruppe, hvor de fleste som avga stemme var positive til forlenget hoppetid, har vi i trampolinekomiteen også snakket med de nærmeste naboene i nr. 7 og 9.
Flere av naboene har uttrykt at de setter pris på rolige morgener & kvelder.

Trampolinekomiteen er derfor glad for at at vi har fått et fint kompromiss med justert hoppetid, fra vedtaket på fjorårets årsmøte (09-19).
Foreldre og barn på trampolinen, oppfordres til å vise hensyn mhp støy – det gjelder spesielt tidlig morgen og sene ettermiddager.