Info fra styret

1. INNBETALING AV MEDLEMSKONTIGENT

Vi minner på innbetaling av årets medlemskontingent for 2022.
Betal kr 1 000 / 1 400 (garasje) til 692893 (VIPPS) eller kontonr. 1506.19.79902. Husk å merke betalingen med navn og adresse.

2. VIKEN FIBER

Viken Fiber planlegger oppstart gravearbeider mot slutten av september (uke 38), med installasjon ultimo oktober (uke 44).

Viken Fiber vil invitere alle beboere til informasjonsmøte i uke 42 / 43, dvs. i perioden mellom grave- og installasjonsperioden.

Gravetrase er blitt endret fra tidligere. Ny plan er å grave inn fra vest, dvs. nye trase og trekke fiber langs med Guldberglia 1-3-5.

Oppdatert skisse av gravetraseen distribueres når vi har mottatt endelig versjon fra Viken Fiber.

Alle beboere i Guldberglia hvor fiberetableringen innebærer inngrep på deres private eiendom skal ha blitt / vil bli kontaktet av Viken Fiber i forkant, for nødvendige godkjennelser.

Viken Fiber sin prosjektleder og kontaktperson er Tare Jansen
(M: 47 60 47 47 / tare.jansen@vifiber.no)

3. CONTAINER HØSTAVFALL

Tradisjonen tro bestilles 1 container for grøntavfall etter høstens løvfall. Dato for container er fortsatt ikke fastsatt, men forventes å bli i månedsskiftet oktober / november. Styret kommer tilbake med dato når fastsatt.

4. KLIPPELISTE FELLESOMRÅDET 

Husk å sjekke klippeliste og sette deg på om du ikke alt har bidratt denne sesongen.

5. GULDBERGLIA VEL – 50 ÅR JUBILEUMSFEST

Planleggingen av Velets 50 år fest begynner snarlig. Jubileumskomitee nedsettes snarlig og dato for arrangement blir fastsatt innen jul. Fra styret i Velet vil Ninja Lundby Nossen og Stian Eide Myhre bidra. Tidligere styreleder Lise Rystad deltar også i komiteen.

Dersom du ønsker å bidra til å arrangere en flott 50-års feiring av Velet ta kontakt med styret på post@guldberglia.no

6. TØMMING AV KUMMER I GULDBERGLIA VEL

Styret er kjent med at flere kummer i Velet har behov for tømming. Dette gjelder spesielt nederst i brattbakken v/ nr 13.

I løpet av høsten vil det derfor bli bestilt bil for tømming av kummer. Dersom du vet om andre kummer i Velet som bør tømmes, ta kontakt med styret på post@guldberglia.no

7. OPPDATERING AV MEDLEMSINFORMASJON

Styret ser behov for å oppdatere og forbedre kontakinformasjon på medlemmer i Velet. Dette for å sikre mer effektiv kommunikasjon til beboerne. Eksempelvis at informasjon som denne også kan sendes per epost til samtlige beboere. Det vil derfor i løpet av høsten bli distribuert digitale kontaktskjema for utfylling og oppdatering av beboere sin kontaktinformasjon.

Dugnad 2. mai

Mandag 2. mai kl. 1730 – 1930 blir det dugnad i Guldberglia Vel.

Vi håper flest mulig vil bidra til vedlikehold av våre felles uteområder. Barn og ungdommer må også gjerne delta hvis de vil.

Etter dugnaden serveres det forfriskninger på lekeplassen.
Dersom du ikke får bidratt med fysisk arbeid og «sjauing», settes det også pris på gourmetale bidrag som kaffe, bakst eller noe søtt til samlingen.

Nytt av året er at styret vil bære gule vester under dugnaden slik at du vet hvem du kan henvende deg til for oppgaver og spørsmål Ninja Lundby Nossen er «dugnadsansvarlig» med overordnet oppsyn for årets dugnad.

Vi prioriterer følgende oppgaver på årets dugnad:

1) Beskjære hekken på fellesområdet mot Silkestrå
Her trengs minst 10 personer.
Ta med egnet utstyr som trillebår, grenklipper, elektriske hekkesakser, gardintrapper osv.

2) Male den hvite redskapsboden v/ garasjer øverst i Guldberglia
Anders Martinsen & co. tar ansvar for dette.

3) Plassere ut strøkasser i Velet
Styret kjøper inn 3 stk strøkasser, som utplasseres på dugnaden.

Vi legger også ved styrets oppgaveliste for dugnaden som viser hvilke øvrige dugnadsoppgaver som kan utføres. Her kan man selv melde seg til oppgaver, hvis man har preferanser. https://docs.google.com/document/d/1aa_CUeHto1oERQ-CgOFTBIZALrmFxy7z/mobilebasic

Container:

Container for grønt avfall settes ut mandag 2., med henting tirsdag 3. mai

Container for blandet avfall settes ut tirsdag 3., med henting onsdag 4.

Vi ser frem til årets dugnad!

Hilsen styret

Behov for digitalt årsmøte?

I morgen er det Årsmøte i Guldberglia Vel, kl. 20 i Skøyen kirke.

Styret kan legge til rette for digital deltakelse dersom det er noen som ikke har anledning til fysisk oppmøte pga COVID eller annen medisinsk årsak.

Dersom du har behov for lenke til digital møteinnkallelse. Ta kontakt her ved å sende epost til styret.

Vi sees i morgen!
Hilsen styret