Fibernett og ladere til elbil

I anledning at årsmøtet nærmer seg distribuerer vi linker til to digitale spørreundersøkelser.

Vi setter pris på om hver husstand kan benytte 5 minutter på å besvare våre digitale skjema.

1) Interesse og ønske om fibernett til Guldberglia?
Styret er gjort kjent med at Viken Fiber i fjor etablerte fiberkabler i Heggeliveien (nr 30-34, 13 husstander)

Dersom det er tilstrekkelig interesse for innstallering av fibernett blant Velets medlemmer, kan det være mulighet for at også våre husstander kan få tilbud om installasjon av fiber. Det er valgfritt for den enkelte om man ønsker fiber eller vil beholde dagens løsning for telefoni, TV og internett.

Kort fortalt vil fibernett erstatte dagens kobberlinjer fra Telenor. (coax). Internett over fiber åpner opp for høyere hastigheter enn internett over kobber. En av de store fordelene med fiber er at man oppnår like høy netthastighet på nedlasting og opplasting.

Fibernett til Guldberglia vil bli sak på årsmøte og styret vil presentere svar fra spørreundersøkelsen. Det er per i dag ikke besluttet om det legges opp til en orienteringssak eller hvorvidt det skal fattes vedtak.

Link her: https://forms.gle/KvFczUkLBjzB7ete7

2) Ladere til elbil i Guldberglia Vel?

Stadig flere i Velet har gått til innkjøp av elbil og elbil-salget utgjør nå 70% av nybil-salget i Oslo.

Med elbil melder det seg et ladebehov, som er blitt og kan løses på ulike vis i Guldberglia Vel.

I den anledning ønsker styret å kartlegge dagens situasjon når det gjelder elbiler og lading i Velet.
I tillegg ønsker vi å få innsikt i kommende behov for elbil-lading i Velet.

Ladere til elbil i Guldberglia Vel er tenkt som orienteringssak og til diskusjon på årsmøtet. Svarene fra undersøkelsen blir også presentert på årsmøtet.

Link her: https://forms.gle/he4oRNVX4i8D1gfeA

Vi ser frem til årsmøtet 10 mars kl. 20 på Skøyen kirke.

Årsmøte 2022

Dato: Torsdag 10. mars kl. 20.00.
Sted: Skøyen kirke

Vi håper det blir anledning til fysisk årsmøte, men ambisjonen er også å legge til rette for digital deltagelse for de som har behov for dette.

Formell innkallelse og sakspapirer sendes ut senest torsdag 24. februar (14 dager før)

Har du en sak til årsmøtet? Send den til post@guldberglia.com innen 11. februar

Ønsker du verv i Guldberglia Vel? Ta kontakt med valgkomiteen ved leder Elisabeth Flatla Scarpello.

Info fra styret


Supplering av grus til Velet:
Velet dekker innkjøpet av grus til fellesområder og det er nå meldt behov for mer grus på enkelte av Velets innkjørseler og uteområder.
Styret vurderer det slik at behovet for grus varierer mellom de ulike rekkene
Vi ønsker derfor at hver enkelt rekke vurderer behov for påfyll av grus og at en beboer per rekke melder tilbake til styret. Enten per epost eller som kommentar til denne posten i Facebook-gruppen.
Velet vil deretter foreta en samlet bestilling av grus. Når grusen blir levert må den enkelte rekke selv ta ansvar for å hente og fordele grus til sin rekke og husstand.
Frist for innmelding av ønsket gruspåfyll til styret er 1. oktober.

Høstkontainer grøntavfall mandag 1. – 3. november
Det bestilles høstkontainer til grønt hageavfall. Plassering på vanlige sted langs veien utenfor nr 4 og 9.


Tømming av fulle kummer i Velet (grus & jord)
Styret vil innhente prisforespørsel på tømming av fulle kummer for grus & jord. Vi har notert at kummen mellom 11 og 13 er full og ikke tar unna.. Gi oss en lyd dersom det er andre kummer i Velets eie som er aktuelle tømming?


Dato julegrantenning – søndag 5. desember kl. 16:30
Store og små barn kan bare å begynne å glede seg.
Sted: gressplen mellom nr 7 og 9. Mer informasjon kommer senere.


Overvannshåndtering og drenering av fellesområdet / lekeplass
Styret er i startfasen for å innhente faglig råd og anbud på alternative muligheter når det kommer til overvannshåndtering og / eller drenering av fellesområdet. Dersom det er noen i Velet som har relevant kompetanse – tar styret gjerne imot bistand.
(Er det noen arkitekter, LARKer, eller byggingeniører som føler seg kallet?)

Kontigent 2021

Vårens konteinerrunde er over, og vi vil fra og med i år kreve inn kontingent i etterkant av det. Beløpet som skal innbetales er stadig 1400 kr for husstander med garasje på fellesareal, og 1000 kr for husstander uten garasje på fellesareal.Nytt av året er at du kan betale kontingenten på Vipps! Betal da til Vippsnummer 692893. Husk å merke betalingen med navn og adresse.Ellers kan du også betale på gamlemåten, til kontonummer 1506.19.79902. Husk også da å merke betalingen med navn og adresse. Betalingsfrist: Så snart som mulig, eller senest 11. juni.

Nye hoppetider

Det blir prøveordning med ny hoppetid på trampolinen fra kl. 09 – 20.
I etterkant av innlegget og avstemmingen i vår Facebook-gruppe, hvor de fleste som avga stemme var positive til forlenget hoppetid, har vi i trampolinekomiteen også snakket med de nærmeste naboene i nr. 7 og 9.
Flere av naboene har uttrykt at de setter pris på rolige morgener & kvelder.

Trampolinekomiteen er derfor glad for at at vi har fått et fint kompromiss med justert hoppetid, fra vedtaket på fjorårets årsmøte (09-19).
Foreldre og barn på trampolinen, oppfordres til å vise hensyn mhp støy – det gjelder spesielt tidlig morgen og sene ettermiddager.