Forside

Guldberglia Vel

Dette er en informasjonsside for medlemmer av Guldberglia Vel. Her kan du finne praktisk informasjon, beskjeder og dokumenter. Viktig info deles også i vår Facebook-gruppe, så vi oppfordrer alle beboere til å melde seg inn i gruppen.

Siste nytt


 • Ny e-post
  Styret har fått ny e-postadresse. Du når oss nå på post@guldberglia.no (ikke .com som tidligere)
 • Dugnad 2. mai
  Mandag 2. mai kl. 1730 – 1930 blir det dugnad i Guldberglia Vel. Vi håper flest mulig vil bidra til vedlikehold av våre felles uteområder. Barn og ungdommer må også gjerne delta hvis de vil. Etter dugnaden serveres det forfriskninger på lekeplassen.Dersom du ikke får bidratt med fysisk arbeid og «sjauing», settes det også prisFortsett å lese «Dugnad 2. mai»
 • Vårdugnad
  Årets vårdugnad blir 2. mai kl 17.30- 19.30. Styret kommer tilbake med mer informasjon når det nærmer seg.
 • Referat årsmøte 2022
  Referat fra årsmøtet 2022 finner du her
 • Behov for digitalt årsmøte?
  I morgen er det Årsmøte i Guldberglia Vel, kl. 20 i Skøyen kirke. Styret kan legge til rette for digital deltakelse dersom det er noen som ikke har anledning til fysisk oppmøte pga COVID eller annen medisinsk årsak. Dersom du har behov for lenke til digital møteinnkallelse. Ta kontakt her ved å sende epost tilFortsett å lese «Behov for digitalt årsmøte?»

Nyttig informasjon


Styret
Styret i Guldberglia Vel består av 5 medlemmer og 1 varamedlem.
Styret kan kontaktes på e-post post@guldberglia.com

Vedteker og ordensregler
Det er utarbeidet vedtekter for velet som vi anbefaler alle medlemmer å lese gjennom, i tillegg til ordensregler.

Hvem er med i velet?

Dette består Guldberglia Vel av


2

leilighetsbygg

7

rekker med rekkehus

5

Flerbolig/enebolig

13,5 mål

fellesarealer

Historien

Her kommer snart mer info.

Fargekoder

Vi oppfordrer beboere tilhørende rekker det ikke ligger inne fargekode på og sende farge til styret så vi får en fullstendig oversikt. .

Se oversikt over fargekoder

Årsmøtepapirer

Vi har publisert årsmøtepapirer for de 5 siste årene på nettsiden. Ta kontakt med styret for behov for eldre utgaver

Finn papirer

Nyttige dokumenter og linker

Vi har samlet noen linker og dokumenter vi tror kan komme til nytte for velets beboere.

Se oversikt

Guldberglia Vel 2021
Ogrnr: 921174853


post@guldberglia.com