Info fra styret


Supplering av grus til Velet:
Velet dekker innkjøpet av grus til fellesområder og det er nå meldt behov for mer grus på enkelte av Velets innkjørseler og uteområder.
Styret vurderer det slik at behovet for grus varierer mellom de ulike rekkene
Vi ønsker derfor at hver enkelt rekke vurderer behov for påfyll av grus og at en beboer per rekke melder tilbake til styret. Enten per epost eller som kommentar til denne posten i Facebook-gruppen.
Velet vil deretter foreta en samlet bestilling av grus. Når grusen blir levert må den enkelte rekke selv ta ansvar for å hente og fordele grus til sin rekke og husstand.
Frist for innmelding av ønsket gruspåfyll til styret er 1. oktober.

Høstkontainer grøntavfall mandag 1. – 3. november
Det bestilles høstkontainer til grønt hageavfall. Plassering på vanlige sted langs veien utenfor nr 4 og 9.


Tømming av fulle kummer i Velet (grus & jord)
Styret vil innhente prisforespørsel på tømming av fulle kummer for grus & jord. Vi har notert at kummen mellom 11 og 13 er full og ikke tar unna.. Gi oss en lyd dersom det er andre kummer i Velets eie som er aktuelle tømming?


Dato julegrantenning – søndag 5. desember kl. 16:30
Store og små barn kan bare å begynne å glede seg.
Sted: gressplen mellom nr 7 og 9. Mer informasjon kommer senere.


Overvannshåndtering og drenering av fellesområdet / lekeplass
Styret er i startfasen for å innhente faglig råd og anbud på alternative muligheter når det kommer til overvannshåndtering og / eller drenering av fellesområdet. Dersom det er noen i Velet som har relevant kompetanse – tar styret gjerne imot bistand.
(Er det noen arkitekter, LARKer, eller byggingeniører som føler seg kallet?)

%d bloggere liker dette: