Skadedyravtalen

Vedlagte avtale er inngått med selskapet Anticimex.  Avtalen innbefatter beskyttelse mot, og sanering av alle  typer skadedyr, både insekter, rotter og mus. Uansett hvor mange utrykninger Anticimex gjør, betaler vi en fast årlig avtalepris, hvilket betyr at vi slipper uforutsette kostnader. Avtalen gjelder både utendørs og innendørs.

Ved behov for assistanse:

Nils-Erik Botten

Skadedyrtekniker

Mob 90698947              
—————————————————————

Anticimex Fullserviceavtale Skadedyr

Dato: 27-Feb-08
Gudlberglia Vel v/ Mona Myklebust   

Anticimex AS v/ Stian Mjåsund
Oscarsgate 27
Pb. 5314, 0304 Oslo
Org. nr: 923 856 781
Tlf:                             815 48 250              
Mob:                             926 26 982              

Anticimex Fullserviceavtale Skadedyr Side 1(3)

1.0 Bakgrunn
Sender som avtalt tilbud på Anticimex Fullserviceavtale Skadedyr.
Kontroll og bekjempelse av alle typer skadedyr.
Avtalen gjelder både utendørs og innendørs.

2.0 Formål
Anticimex Fullserviceavtale Skadedyr er en avtale som innbefatter beskyttelse mot, og sanering av alle  typer skadedyr, både insekter, rotter og mus. Uansett hvor mange utrykninger vi gjør betaler dere en fast årlig avtalepris, hvilket betyr at dere slipper uforutsette kostnader.

3.0 Innhold skadedyravtale

3.1 Rotter og mus
. Anticimex utplasserer nødvendig antall åtestasjoner mot gnagere både utvendig.
. Åtestasjonene plasseres strategisk i forhold til hvor gnagerne ferdes på området.
. Åtestasjonene er utformet slik at giften er utilgjengelig for mennesker og dyr.

3.2 Insekter
. Oppdages det aktivitet av insekter, foretar Anticimex nødvendig sanering. Uansett type skadedyr. 

3.3 Inspeksjoner og saneringer
. Anticimex utfører minimum 4 årlige inspeksjoner.
. Grundige inspeksjoner gjennomføres og skriftlige rapporter mottas etter hver utført kontroll.
. Inspeksjonene identifiserer bl.a. risikoområder i forhold til skadedyrproblematikk,
samt sørger for at forebyggende tiltak er godt ivaretatt for å unngå problemer med skadedyr.
. Utover de faste inspeksjonene, utfører Anticimex AS ekstra besøk/inspeksjoner ved behov.
Hensikten er hele tiden å sørge for at det ikke oppstår problemer med skadedyr.
. Behov for eventuell sanering/bekjempelse av skadedyr, vil være kostnadsfritt.
Altså ingen ekstra fakturering utover fast avtalepris.
. Behov for akutte inspeksjoner eller utrykninger utover fast arbeidstid (08:00-16:00) vil ekstra kostnad for overtid faktureres.

3.4 Generelt 
. Kontrakten gjelder både innen- og utendørs i forbindelse med bygninger spesifisert i avtalen.
. Alt utstyr og preparater som er nødvendig for å forebygge og bekjempe problemer med skadedyr,
er inkludert i avtalen. For eksempel feller, kjemikalier, åtestasjoner osv.
. Med bekjempelse/sanering menes profesjonelt utført arbeid for å utrydde eller fjerne skadedyr slik
norske forskrifter tilsier. Det vil hele tiden tas hensyn til miljømessige sider ved bekjempelsen.
. Fri telefonsupport i normal åpningstid og 24 timers vaktordning er inkludert i avtalen.
. Behov for utrykking utover vanlig arbeidstid (08:00 – 16:00) vil faktureres utenom fast avtalepris.

3.5 Ikke inkludert i skadedyravtalen
. Bygningsmessig arbeid for å kunne utføre selve saneringen er ikke inkludert i avtalen.
Dette kan være bryte opp gulv/vegger, samt gjenoppbygging i ettertid, samt leie av lift/stillas.
. Fysisk sikringstiltak som for eksempel fuglesikring med nett/pigg/vaier, insektsnett på vinduer,
børstelister til dører osv. er ikke inkludert i skadedyravtalen.
Anticimex Fullserviceavtale Skadedyr Side 2(3)

4.0 Leveringstid og sikkerhet
Anticimex garanterer en maksimum leveringstid på tre arbeidsdager fra kunden melder om
problemer til igangsetting av tiltak.

Anticimex AS har også vaktordning 24 timer i døgnet 7 dager i uken, for konsultasjon eller rask utrykking.

5.0 Kvalitet
Anticimex AS er kvalitetssertifisert i følge ISO 9001:2000.
Anticimex` skadedyrteknikere har forskriftsmessig autorisasjon fra Folkehelsa.


5.1 Anticimex Miljøpolicy
Anticimex produkter og tjenester skal tilpasses og utføres med en optimal sikkerhet for det ytre og indre miljø. Hver eneste forandring i produkt eller tjeneste skal veies opp mot konsekvensene for miljøet. I valget mellom to likeverdige produkter/tjenester skal alltid den med minst risiko for miljøet velges.

5.2 Anticimex Kvalitetspolicy
Gjennom stadig å utvikle og forbedre produkter og tjenester samt tilpasse disse etter våre kunders behov skal Anticimex beholde og forsterke tilliten hos kundene.

Kvalitet er selskapets viktigste konkurransemiddel. Dette innebærer at hver medarbeider må utføre sitt arbeid, internt eller eksternt, på en korrekt måte og levere tjenesten i rett tid.

6.0 Pris
Skadedyravtale Fullservice: 13.000,-eks. mva. pr. år.

Forbehold om årlig prisendring i forhold til normal lønns-og prisutvikling.


Håper tilbudet er av interesse.
Ved spørsmål eller uklarheter, ta kontakt med undertegnede.


Men vennlig Hilsen
Anticimex AS

Stian Mjåsund

Telefon                             926 26 982              
E-post: stmj@anticimex.no.

Anticimex Fullserviceavtale Skadedyr Side 3(3)

%d bloggere liker dette: