Brannsikring

BEDRE SIKRING MOT BRANN I GULDBERGLIA VEL

Styret i Guldberglia Vel har på oppdrag fra årsmøtet 2008 sett nærmere på hvordan brannsikkerheten kan og bør bli bedre for våre snart 60 år gamle boliger.

Hvorfor?

De fleste av boligene våre har såkalte kald-loft som dessverre gjør at spredning av brann vil skje svært raskt. I løpet av minutter kan brann i en enkelt leilighet spre seg til hele rekkehuset/leilighetshuset via loft som ikke har brannstoppere eller brannskillevegger. Det har vært mange tragiske og skremmende branner i denne type boliger. Heldigvis har Guldberglia Vel vært forskånet så langt. Det er likevel viktig å gjøre sikkerheten så god som mulig.

Hvem har vi kontaktet?

Styret har vært i kontakt med Norsk Brannvernforening, Oslo Brann og Redningsetat, samt flere private rådgivningsfirmaer innen teknisk brannsikring. Rådet er klart: Vi bør utbedre loftene slik at spredning av brann reduseres. (Det kan også være aktuelt å bytte tredører i mellom kjellere med brannsikre dører )

Nabo-samarbeid

Ettersom Guldberglia Vel består av selveier-enheter kan ikke Styret pålegge noen å utbedre loft/kjeller. Det er heller ikke påbudt fra myndigheter eller forsikringselskap.  En brannteknisk gjennomgang av hele boligmassen vil koste mer enn velstyret i dag har budsjett til (mellom 7-10.000 for hele boligmassen), og vi anbefaler at de som deler loft/kjeller går sammen om først en faglig vurdring/befaring og deretter utbedring. Styrets råd er at dere prioriterer loftene, disse utgjør størst fare, i følge brannteknisk ekspertise.

Hvem gir gode råd?

En fagperson, en brannteknisk rådgiver, bør se på loftet (og evnt kjeller) for å vurdere hva som bør gjøres. Styret har hatt kontakt med flere, og foreslår videre kontakt med en av disse to:

* Norsk Brannvernforening, rådgiver Veronika Stensrud, tlf 23 15 71 18

   Timepris for befaring/rapport er 790 kroner. Lager rapport med forslag til tiltak.

* Thermax, rådgiver Ronny Ringnes, tlf 91 31 65 88 ca kr 1500 for befaring/rapport.    Thermax er en totalleverandør. De lager rapport med forslag til tiltak, og tilbud med pris på hva det vil koste at de gjør jobben.

Hvem gjør jobben?

Selve arbeidet med utbedring på loft kan gjøres av brannteknisk entreprenør, som for eks Thermax. Det er også mulig å bruke andre håndverkere. Dette avgjør bolig-eier eller gruppe av boligeiere selv

Hva vil det koste?

Det er vanskelig å si hva utbedring av loft vil koste pr enhet. Dette må hver boligeier eller gruppe av eiere be om anbud på. Det vil utvilsomt være smart å gå sammen om brannteknisk rådgivning slik at man kan dele på denne kostnaden.

Hva konkret skal gjøres på loftene?

Det som er vanlig å gjøre er i følge Brannvernforeningen: å dekke vegg og deler av tak mot nabo på loft med gipsplater og spesielle tetningslister.

Hvem tar ansvar for at noe blir gjort?

Styret foreslår at boligeiere som ønsker å gjøre noe med brannsikkerheten går sammen: For eksempel: en person fra hver boligrekke/leilighetshus tar et møte med de som har samme type loft/kjeller i Velet. Beboerne må selv ta ansvar for å sjekke hvem som er intr i å være med på en utbedring, og i verksette dette.

Flere gode råd!

Vi minner om: Alle skal ha godkjente røykvarslere i boligen, samt brannslukningsapparat. Husk at begge dele jevnlig skal sjekkes. Det anbefales å ha optiske røykvarslere, og det er lurt å ha den typen som kan seriekobles og dermed varsle brann i alle rom.

Hva med serie-kobling?

Det er også en god ide, slik Guldberglia 2 og 7 nå vurderer å gjøre: Seriekoble røykvarslere i alle leiligheter. I rekkehusene vil det være lurt å seriekoble røykvarslere i 2 etasjene der soverommene er. Slik vil brann i for eks 7a, varsles samtidig i 7f. Det kan innhentes anbud hos feks Boligsikring AS, v sikkerhetskonsulent Rune Rudi. Tlf 66 90 00 24.

http://www.boligsikring.no

HUSK: Dersom du ikke har røykvarslere el slukningsutstyr som er godkjent eller fungerer, vil ikke forsikringen gjelde dersom det blir brannskader. Du kan lese mer om regelverket på

http://www.brann-og-redningsetaten.oslo.kommune.no

Flere nyttige nettadresser du kan lese mer om brannsikkerhet er:

http://www.brannvernforeningen.no

http://www.thermax.no

http://www.firesafe.no

http://www.tryggogsikker.no

Ta kontakt med Styret i Guldberglia Vel dersom du trenger mer informasjon og hjelp! Dette skrivet vil legges ut på nettsidene våre også.

%d bloggere liker dette: